качество на живот

Фън шуй: от съзнателни решения към подсъзнателно въздействие

Фън шуй: от съзнателни решения към подсъзнателно въздействие

Фън Шуй  е традиционна китайска философия и технология за избор на място, което е подходящо за живот. Базиран на векове на наблюдение и преживяване на заобикалящата ги среда древните китайци са разработили уникални начини за хармонично взаимодействие с околната среда, за да оцелеят. Тази хармония се е пренесла като идея и в интериора на къщите…

E-mail бюлетин